x3

euskera/english/castellano

Blog hau hiru hizkuntzatan idazten saiatuko naiz. Textuak ez daude hitzez hitz itzuliak. Hizkuntz bakoitzak eskeintzen didana jasotzen dut momentuan. Hizkuntza bat baino geihago ulertzen baldin baduzu, hau da nik egiten dizudan oparia.

My aim is to try and write this blog in three languages. Texts are not literally translated as I make use of inspiration from each of the languages on spot. If you understand more than one language, this nonliteral writing is mi gift to you.

Intentaré redactar este blog en tres idiomas. La traducción no es literal, ya que en cada momento aprovecho lo que cada idioma me ofrece. Si comprendes más de un idioma tómalo como un regalo de mi parte.

Advertisements